Nieuw China in oud decor

China is onderhevig aan een snelle, radikale verandering. Deze video geeft goed weer hoe de 21 ste eeuw China komt binnen gestormd, tegen de achtergrond van een eeuwenoud, onveranderd decor. Het toont de dialektiek van de kontradiktie en het pragmaties aanpas- singsvermogen van de Chinezen.

Met dank aan Maarten Redant.
Skydiving in China
Uit het Base-book van Matt Gerdes op Vimeo
Indien de video niet doorkomt: klik Hier